הנכם מוזמנים לצפות במפגש מקוון בו נציג את העקרונות הבסיסיים של ESG. נבחן מהן הסוגיות המרכזיות הנכללות בכל אחד מעולמות התוכן הסביבתיים, החברתיים והניהוליים. במפגש נקבל תמונת מצב אודות התפתחות הרגולציה בישראל ובעולם ונכיר את כלי הניהול והתקנים המרכזיים. בנוסף לכך נלמד מהו תהליך העבודה להטמעת עקרונות ה ESG בפעילות של תאגידים וכיצד דיווח ESG משמש ככלי עזר מרכזי בפעילות זו.