עומר מוביל את חברת אקוטריידרס למעלה מ- 15 שנים בפעילות ייעוץ בתחומי האנרגיה והסביבה.
החברה תחת הנהגתו מסייעת לתעשייה בישראל בתהליכי הפחתת פליטות, התייעלות באנרגיה והובלת תהליכים אסטרטגיים לאיפוס פליטות גזי חממה.
בנוסף, מסייעת אקוטריידרס לממשלה בתהליכים לאומיים ארוכי טווח כגון התכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה (2030), חזון למשק דל פחמן ב- 2050, התכנית הלאומית להתייעלות באנרגיה ועוד.
"שינוי האקלים מציב בפני דורנו ואולי בפני האנושות מראשיתה את האתגר הגדול ביותר אי פעם – אתגר קיומי לכלל המין האנושי. הטיפול במשבר חייב לכלול תכנון והוצאה לפועל של שינויי מקיף בתשתיות הבסיסיות ביותר המשמשות אותנו, רפורמה באורחות החיים המערביים ברמת המדינות, לצד לקיחת אחריות כוללת של הפירמות היצרניות על כל מחזור החיים של מוצריהם. אנו בישראל חייבים לתרום את חלקינו במאמץ בינלאומי קיומי זה.