אופיר הינה חלק ממערך ייעוץ האחריות התאגידית בשבולת. מסייעת בדיווח ESG ובקידום חדשנות ותהליכי צמיחה מקיימים בתחומי סביבה מגוונים בהתאם למיקוד העסקי.

אופיר בעלת תואר MA בלימודי הסביבה בהתמחות על אנרגיות מתחדשות מאוניברסיטת תל אביב, ובעלת מומחיות בניהול פרויקטים וייעוץ אחריות תאגידית.