מהותיות הינו שלב מרכזי ביצירת תעדוף הסוגיות ליישום. המונח מהותיות משתנה כל העת וההבנה היום היא שמהותיות צריכה לשקף את סדרי העדיפויות גם של החברה עצמה וגם של בעלי המניות שלה ומחזיקי העניין. במסגרת שירות זה, אנו מציעים כלי מחקר כמותניים אשר קיבלו תוקף אקדמי בפרסומים האקדמיים של ד"ר אורתר.