שבלת ESG היא מוסמכת תקן AA10000 לבקרת נאותות לדוחות קיימות. אנו מבצעים בקרות חיצוניות ועצמאיות לדוחות ובאמצעות תהליך זה משפרים את התוצר הדיווחי