– כתיבת דוח קיימות / אחריות תאגידית / ESG  היא למעשה השלב המסיים את תהליכיות היישום של עקרונות ה ESG  וההבנה כי שקיפות הינה מרכיב הכרחי בכל תהליך שכזה.