ידידים וידידות יקרים,

בזמן שבישראל זירות החקיקה והרגולציה מתמקדות בהפיכה משטרית מצד אחד ובמחאה מצד שני, בעולם רגולציית ה-ESG מתקדמת וכך גם המענה ההולך ומתרחב של תאגידים לדרישות אלו.

חלק גדול מדרישות אלו הוא בעל רלוונטיות וחשיבות עסקית גבוהה לתאגידים ישראלים ואל לנו להירדם בשמירה! לכן, אנו ממשיכים להביא לכם את העדכונים החמים מזירת ה-ESG העולמית ואת החיבור וההקשר שלה לפעילות של עסקים בישראל.

כרגיל, אנו עומדים לרשותכם לכל שאלה או הבהרה נוספת בקשר לנושאים המובאים להלן.

צוות שבלת ESG


חדשות מהארץ ומהעולם

הוראה חדשה של בנק ישראל: "עקרונות לניהול אפקטיבי של סיכונים פיננסיים שקשורים לאקלים"

בשנים האחרונות גוברת המודעות בארץ ובעולם לסיכונים הפיננסיים שקשורים לשינויי אקלים, ולהשלכות החמורות שעלולות להיות להתממשות שלהם על יציבות התאגיד הבנקאי, המערכת הבנקאית או הכלכלה הריאלית. בעקבות זאת, תהליך ההפנמה של הסיכונים הפיננסיים שקשורים לאקלים בא לידי ביטוי בעלייה משמעותית בהיקף האסדרה האקלימית בעולם. המאסדרים הפיננסים משקיעים מאמצים בפיתוח עקרונות להתמודדות נאותה של המערכות הפיננסיות עם סיכוני האקלים ואמצעים להפחתת הסיכונים. הוראה זו בנושא "עקרונות לניהול אפקטיבי של סיכונים פיננסיים שקשורים לאקלים" קובעת עקרונות על פיהם נדרשים התאגידים הבנקאיים לפעול כדי לנהל בצורה מיטבית את חשיפתם לסיכונים פיננסיים שקשורים לאקלים, והיא מבוססת על מסמך שפרסמה ועדת באזל ביוני 2022.

פורסמו הנחיות מעודכנות של ה-OECD לארגונים רב לאומיים בנושא התנהגות עסקית אחראית

החודש פרסם ארגון ה-OECD מהדורה מעודכנת של ההנחיות שלו להתנהלות עסקית אחראית של ארגונים רב לאומיים – OECD Guidelines for Multi National Enterprises.
מטרת ההנחיות היא לעודד התנהלות חיובית של תאגידים רב-לאומיים בכל הקשור לתרומתם לקידמה כלכלית, סביבתית וחברתית, ובמקביל למזער השפעות שליליות הקשורות לפעילות, למוצרים ולשירותים של הארגון. ההנחיות מכסות את כל תחומי המפתח של ESG, לרבות זכויות אדם, זכויות עובדים, סביבה, שוחד, אינטרסים של צרכנים, גילוי, מדע וטכנולוגיה, תחרות ומיסוי. 

לנייר העמדה שפרסמנו ESG Brief המציג את היבטי ה ESG המרכזיים של ההנחיות המעודכנות לחצו כאן 

פרסום הצעת תיקון לטיוטת תקני דיווח קיימות באירופה ע"י הנציבות האירופית

הנציבות האירופית פרסמה שינויים לטיוטת תקני דיווח קיימות באירופה (ESRS) שהוצעה ע"י הרשות האירופאית לייעוץ חשבונאי (EFRAG)
לטענת הנציבות השינויים נועדו להבטיח מידתיות והקלת יישום נכון של התקנים על ידי חברות. השינויים העיקריים כוללים הכפפת כל התקנים ודרישות הגילוי להערכת מהותיות, תהליך הדרגתי לחלק מהדרישות עבור חברות עם פחות מ-750 עובדים, המרת חלק מהדרישות המחייבות לדרישות וולנטריות, ושינוי דרישות הקשורות לשחיתות והגנה על חושפי מעשי שחיתות.


קורסים והרצאות

הכל אודות CBAM – מס גבולות הפחמן האירופי

בחודש אוקטובר תיכנס לתוקפה דירקטיבה חדשה באיחוד האירופי – דירקטיבת מכס הפחמן – Carbon Border Adjustment Mechanism, ה- CBAM.

מכס הפחמן החדש יחול על מי שמייצא סחורות וטובין לאירופה, ובין היתר כמובן שיחול על היצואנים מישראל. בפעימה הראשונה יחול המכס על תעשיות האלומיניום, הדשנים, הברזל ועוד, ובפעימות העתידיות יורחב לסקטורים נוספים לאור בחינת התועלות והיעילות בשלבים המוקדמים.

בוובינר זה נדון בהשלכות הצפויות של הרגולציה על היצואן הישראלי, באופן שבו ניתן להתכונן לכך וכיצד ניתן להפיק תועלות עסקיות נוספות.


שבלת ESG מובילה מושב בוועידה השנתית ה-51 למדע וסביבה: אקלים חדש בהשקעות

יום רביעי, 12.7 | 14:00-15:30 | אולם אקספו בגני בתערוכה, ת"א
הזירה הפיננסית לא תמיד הייתה בלב העניינים הסביבתיים. רק בשנים האחרונות אנו רואים כיצד בנקים וגופי השקעה גלובליים מתחילים לבחון את פעילותם אל מול השפעתם הסביבתית וזאת בזכות הובלה של דמויות מפתח כגון הנגיד לשעבר של הבנק המרכזי של בריטניה, מארק קרני ובישראל היה זה המפקח על הבנקים לשעבר, מר יאיר אבידן, שהחיל על הסקטור הבנקאי דרישות גילוי וניהול סיכונים בהקשרי סביבה ואקלים. ברור לכל הוא שלבנקים, המוסדיים וקרנות הפנסיה השפעה מכרעת על פעילותם של תאגידים תעשייתיים ואחרים ומעורבות נכונה שלהם יכולה להניע לאימוץ צעדי התייעלות, חסכון והפחתת פליטות. במסגרת המושב נכיר את כלי העבודה הנהוגים בשווקי ההון למעורבות חברתית-סביבתי, נכיר את סיכוני האקלים החלים על מוסדות פיננסיים, נבין האם היום זירת ההשקעות משתנה אל מול עינינו ומהם האתגרים המרכזיים של חברות ההזנק הרוצות להיות אטרקטיביות למשקיעים.
שימו לב שיש בוועידה עוד מספר מושבים מרתקים בעולמות האקלים והסחר בפחמן.

לאתר הרישום לחצו כאן


מפגש מקוון: סיכוני אקלים – רגולציה, תקינה ופרקטיקה ניהולית

אנו רואים אל מול עינינו את התחזיות אודות ההשפעות ההרסניות של שינויי האקלים על הסביבה ובני האדם, הולכות ומתממשות. יתרה מכך, תהליכים אקולוגיים (שכיחות השריפות, קצב המסת הקרחונים, התחממות מי הים ועוד) שמעצימים את המשבר האקלימי, מתרחשים בקצב מהיר בהרבה ממה שחזו מדעני האקלים. לסיכוני האקלים השפעות פיזיות, רגולטוריות וכלכליות על עסקים. הבנה זו הביאה זרועות רגולציה רבות בעולם, ובהן רשויות ניירות ערך בישראל וארה"ב, רשויות הפיקוח על הבנקים, שוק ההון והביטוח בישראל, לדרוש מעסקים וגופים פיננסיים להיערך להשפעה האפשרית של סיכוני אקלים על פעילותם.
במפגש זה נציג סקירה מעמיקה ועדכנית של השלכות סיכוני האקלים על העולם העסקי.


חדש בSHIBOLET ESG?

שבלת ESG חוגגת את חודש הגאווה

אין דבר חשוב יותר מלחלוק את הגאווה שלנו עם הקרובים לנו ביותר – המשפחות שלנו.
החודש התארחו אצלנו באירוע מיוחד שלושה אנשי צוות משבלת ושבלת ESG ובני ובנות משפחותיהם וחלקו איתנו את הסיפור שלהם.ן.

היה לנו הכבוד לשמוע את ד"ר ליעד אורתר, ראש שבלת ESG, משוחח עם אביו, גדי אורתר.
ליעד סיפר על הקושי שעמד בפניו בהשלמה עם זהותו: "…משהו בתוכי הרגיש שאני לא יכול יותר, ולא ידעתי למה… זה הרגיש כמו רגע לפני שאתה נחנק כשאתה מתחת למים ואז אתה חייב לצאת לנשום אוויר…".
דבריו של ליעד ממחישים את המאבק הפנימי שחווים אנשים רבים המתמודדים עם זהותם. בחברה המטפחת הכלה, עלינו לשאוף ליצור סביבה
בה כל אחד יכול להיות האני האמיתי שלו.

חודש גאווה שמח!


האזנה נעימה

שכר מנהלים – למה מתערבים בזה?

עו"ד שאול אדרת ועו"ד עינבר איתן-גולדשטיין צללו להתפתחות השיח על שכר מנהלים ולחובות שהוטלו על חברות נסחרות כדי למתן את שכר המנהלים בהן. בעולם שבו שכר של מנהלים עולה לשיח הציבורי לעיתים קרובות, שאול ועינבר חזרו למקורות ושאלו את עצמם איך התפתחה ומה מטרות הרגולציה על שכר מנהלים, והאם בכלל יש מקום להתערבות רגולטורית בשכר? שאול ועינבר ניסו גם להגיע לתשובה בשאלה הכי מעניינת – המטרה הושגה?

לפרק זה ולפרקים נוספים העוסקים בשינויים במערכת הבנקאית, במידבור וערים חכמות תוכלו להאזין בספוטיפיי, Apple Podcasts, Google Podcasts, ובכל אפליקציות הפודקאסטים.

SPOTIFY | APPLT PODCAST