ESG על שולחן היועמ"ש

הרשמה לאירועים

קהילת 'יועמ"שים למען יועמ"שים', שבלת ושות' ושבלת ESG שמחים להזמינכם לסדרה של שני מפגשים לימוד (אחד מקוון ואחד פיסי) בהם נצלול לעומק עולמות ה ESG, נכיר גישות ניהול מתקדמות ונלמד כיצד התחום הולך וצובר תאוצה בארץ ובעולם.

מפגש פתיחה – ה ABC של ESG

יום שני, 21.11.2022 בין השעות 10:00-11:30 | בזום

במסגרת מפגש הפתיחה תועבר הרצאת מבוא לESG, נכיר את מונחי היסוד בתחום ואת כלי הניהול המרכזיים.

הרצאה זו מהווה את הבסיס לסמינר הדיווח.

סמינר לימודי – דיווחי ESG

יום שני, 5.12.2022 בין השעות 10:00 ל 14:00

במסגרת הסמינר הלימודי נצלול עומק לנלמד אודות דיווחי ESG. במסגרת הסמינר תוצג סקירה אודות התקדמות הרגולציה בתחום בארץ ובעלם, נכיר פרקטיקות דיווח ונלמד כיצד הדיווח מהווה היום את הבסיס לדירוגי ESG  ולתהליכי קבלת החלטות בשוק ההון.

משתתפים אשר ייקחו חלק בשני המפגשים יזכו לקבל בסופם תעודת הכרה בהשתתפותם מטעם שבלת ESG.

המפגשים כולם יועברו ע"י ד"ר ליעד אורתר, מנהל שבלת ESG

ההיבטים המשפטיים יוצגו ע"י עו"ד גלית עופר, שותפה ומנהלת מחלקת איכות סביבה וקיימות בשבלת ושות'.

רישום זה הינו עבור השתתפות בשני המפגשים.

עו"ד גלית עופר

שותפה, מנהלת מחלקת סביבה וקיימות, שבלת ושות'

אודות עו"ד גלית עופר