סמינר הנחייה יישומי לחברות ציבוריות – דוח ESG (מוצמד לדוח התקופתי)

הרשמה לאירוע

אזלו המקומות לסמינר!

לאור המלצת הרשות לניירות ערך (והתקדמות הרגולציה באיחוד האירופי וארה"ב), יותר תאגידים ציבוריים ישראליים צפויים לפרסם דוחות ESG. חברות רבות עושות את צעדיהם הראשונים בתחום ומתמודדות לראשונה עם האתגר.

שבלת ESG מלווה תאגידים רבים בפעילות זו ומזמינה בזאת נציגים של חברות ציבוריות לבוא לסמינר מרוכז של 4 שעות אשר במהלכו נלמד את יסודות הפרקטיקה.

במסגרת הסמינר היישומי נלמד מהו מבנה של דוח ESG, נכיר את עקרון המהותיות בזיהוי הסוגיות החשובות לדיווח ואת ההנחיות הגלובליות המקובלות בתחום (GRI, SASB ו SDGs). בנוסף, אנו נציג את פורמט הדיווח אותו אנו מקדמים 'דיווח מוצמד' בו פרק ה ESG מוצמד לדוחות התקופתיים ומתוקשר למשקיעים ולבעלי העניין. את הסדנא יעביר ד"ר ליעד אורתר ממומחי הדיווח המובילים בישראל ומי שהביא ב 2007 את הנחיות ה GRI לישראל.

דברי פתיחה: אילן פלטו, מנכ"ל איגוד החברות הציבוריות

*האירוע מיועד לנציגי חברות ציבוריות בלבד*

אנא שימו לב! מספר המקומות בסמינר מוגבל, על כן, ההרשמה הסופית תעשה רק לאחר קבלת דוא"ל אישור כמה ימים לפני הסמינר.

אזלו המקומות לסמינר!