מפגש מקוון: סיכוני אקלים – רגולציה, תקינה ופרקטיקה ניהולית

הרשמה לאירוע

אנו רואים אל מול עינינו את התחזיות אודות ההשפעות ההרסניות של שינויי האקלים על הסביבה ובני האדם, הולכות ומתממשות. יתרה מכך, תהליכים אקולוגיים (שכיחות השריפות, קצב המסת הקרחונים, התחממות מי הים ועוד) שמעצימים את המשבר האקלימי, מתרחשים בקצב מהיר בהרבה ממה שחזו מדעני האקלים. לסיכוני האקלים השפעות פיזיות, רגולטוריות וכלכליות על עסקים. הבנה זו הביאה זרועות רגולציה רבות בעולם, ובהן רשויות ניירות ערך בישראל וארה"ב, רשויות הפיקוח על הבנקים, שוק ההון והביטוח בישראל, לדרוש מעסקים וגופים פיננסיים להיערך להשפעה האפשרית של סיכוני אקלים על פעילותם.


במפגש זה נציג סקירה מעמיקה ועדכנית של השלכות סיכוני האקלים על העולם העסקי:

  • היבטים רגולטוריים ומשפטיים של סיכוני אקלים – עו"ד גלית עופר, שותפה ומנהלת מחלקת איכות הסביבה וקיימות, שבלת ושות', להורדת המצגת לחצו כאן
  • שימוש בכלי תקינה (ISO14001 / ISO14091) לניהול סיכוני אקלים – ד"ר אמיתי אור, מנהל תחום איכות הסביבה, בטיחות וקיימות, IQC, להורדת המצגת לחצו כאן
  • גישות ניהול מתקדמות לניהול סיכונים והשפעות אקלימיות – ד"ר ליעד אורתר, ראש שבלת ESG , להורדת המצגת לחצו כאן

לצפייה במפגש המקוון:

עו"ד גלית עופר

שותפה, מנהלת מחלקת סביבה וקיימות, שבלת ושות'

אודות עו"ד גלית עופר

ד"ר אמיתי אור

מנהל תחום איכות הסביבה, בטיחות וקיימות, IQC

אודות ד"ר אמיתי אור