וובינר: ESG – עדכוני רגולציה מישראל, ארה"ב והאיחוד האירופי

הרשמה לאירוע

רגולציית ה ESG הולכת וצוברת תאוצה בכל רחבי העולם, בתהליך מתמיד של מעבר מהתחום הוולונטרי להנחיות מחייבות.

הדירקטיבות האירופיות נותנות את הטון, ועם קבלתן מחוייבות כל מדינות האיחוד בביצוע שינויי חקיקה מתבקשים. רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) הודיעה על כללים חדשים המחייבים גילוי של סיכוני אקלים. הרגולטורים בישראל מנסים להדביק את הקצב, והתקנה האחרונה של הרשות לניירות ערך מחייבת מנהלי קרנות ובעלי רישיון גדולים באימוץ עקרונות ESG בתהליכי ההשקעה שלהם.

אנחנו מזמינים אתכם.ן לצפות בוובינר בו עסקנו בשינויים בשנה האחרונה והמלצות על אמצעי הפעולה והתגובה לחברות וליועצים משפטיים.

לצפייה במפגש המקוון:

עו"ד גלית עופר

שותפה, מנהלת מחלקת סביבה וקיימות, שבלת ושות'

אודות עו"ד גלית עופר