מפגש מקוון: פורום 'עסקים למען נחל תבור'

הרשמה לאירוע

בימים אלו מתגבשת תכנית רחבה לשיקום ושימור נחל תבור בהובלת רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי. לתוכנית שותפים המועצות האזוריות והמקומיות במרחב,, רשות המים ותאגידי המים והביוב, רשות הטבע והגנים, קק"ל ומשרדי ממשלה- משרד החקלאות והמשרד להגנת הסביבה. על מנת להרחיב את המעורבות הציבורית במהלך סביבתי חשוב זה, החלטנו על הקמת 'פורום אחריות סביבתית – עסקים למען נחל תבור' אשר יאגד לתוכו את כל העסקים אשר שוכנים בסביבת הנחל ומבקשים לתרום ולהיות שותפים למהלך.
במפגש המקוון נציג את פרויקט שיקום הנחל וכיצד עסקים מהאזור (ולא רק) יכולים להתגייס לפעילות חשובה זו. במסגרת המפגש נציג מתווים למעורבות עסקים כגון תרומה כספית, תרומה של ציוד, ימי התנדבות של עובדים, אירועי חברה ועוד.
לחצו כאן לפרטים נוספים אודות הפרויקט

שירי פירדמן

מנהלת שותפויות, קהילה וחינוך רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי

אודות שירי פירדמן