וובינר: הכל אודות בקרת נאותות של דוחות ESG

הרשמה לאירוע

בקרת נאותות (Assurance) הינה פרקטיקה נהוגה בדיווחים חשבונאיים של תאגידים והיא הולכת ומשתרשת בקרב דיווחי ESG. פעילות זו מערבת בתהליך הדיווח צד שלישי שלא היה שותף לתהליך הכתיבה וזה מוודא את עמידת הדוח בהנחיות הדיווח ורלוונטיות הנתונים המוצגים זו. חברות מדווחות ברחבי העולם מאמצות מהלך בקרה חיצוני שכזה אשר מעניק להם לגיטימציה רחבה יותר ואף ניקוד בקרב החברות המדרגות. בדירקטיבת הדיווח המעודכנת של האיחוד האירופי עומד להיכלל סעיף מפורש אשר עומד לחייב חברות מדווחות לכלול תהליך של בקרת נאותות בתהליכי הדיווח שלהם.

במסגרת וובינר זה נלמד אודות תהליך בקרת נאותות של דוחות ESG, התקנים המובילים בתחום וכיצד ניתן לעשות שימוש בתהליכים אלו על מנת לשפר את התוצר הדיווחי.

לצפייה בוובינר: