וובינר: אז מה השתנה הפעם? הצגת תקן הדיווח המעודכן של ה-GRI

הרשמה לאירוע

ארגון ה GRI הינו הארגון העולמי המוביל בבניית תקני דיווח לא פיננסיים (ESG/קיימות) של תאגידים. מדי שנה מדווחים מעל ל 10,000 תאגידים עסקיים בעולם בהתאם לתקן דיווח זה.

ב 2007 הושקו בישראל הדור השלישי (G3) של הנחיות ה GRI בעברית ומאז אלו עברו גלגולים ועדכונים רבים (ועוד נכונו לנו עדכונים שכאלו בעתיד עם האסדרה של התחום באירופה עם דירקטיבת ה CSRD ובארה"ב עם ה IFRS). בישראל רמת הדיווח היא עדיין נמוכה ביחס לכלכלות בסדר גודל דומה, אך לאור המלצת הרשות לניירת ערך, נראה כי אנו צפויים לעלייה משמעותית בכמות החברות הישראליות המפרסמות את ביצועיהם החברתיים והסביבתיים.

במהלך השנים האחרונות עמלו בGRI על עדכון התקן מ 2016 וכעת נכנס לתוקף סט מעודכן של תקני הדיווח (GRI Standards 2021) אשר יחול על דוחות שיתפרסמו מ 2023 ואילך.

ישנם לא מעט שינויים שהוטמעו בתקן החדש של הנחיות הדיווח ובמסגרת הוובינר נכיר לעומק את השינויים האלו וכיצד תאגידים מדווחים יכולים וצריכים להיערך לכך באופן מיטבי.

לצפייה בוובינר: