ייעוץ מבוסס מחקר:

אנו נציע לכל פעילות ייעוצית את מהלכי המחקר המתאימים. מחקר זה יכול להיות איכותני במהותו כמחקרי השוואה בין דוחות וגישות ניהוליות רלוונטיות ומחקר כמותני באיסוף נתונים וסקרים.

בקרת נאותות / הבטחת איכות לדוחות ESG  

שבלת ESG היא מוסמכת תקן AA10000 לבקרת נאותות לדוחות קיימות. אנו מבצעים בקרות חיצוניות ועצמאיות לדוחות ובאמצעות תהליך זה משפרים את התוצר הדיווחי.

יעוץ אימפקט לחברת הזנק, קרנות הון סיכון ועמותות 

אימפקט הינה הגדרה יחסית חדשה המתייחסת לבחינת ומדידת ההשפעות החברתיות והסביבתיות של הארגון עצמו. אנו מסייעים לחברות הזנק לזהות ולגבש את זירת האימפקט שלהם ובאמצעות כך לשפר את סיכוייהם בגיוס השקעה ולקוחות חדשים. אימפקט הינו תחום עיסוק שגם מאוד רלוונטי לעמותות המבקשות להמחיש את השפעת הפעילות שלהם.

מיפוי פערי ESG

ESG Gap Analysis – במסגרת שלב מקדמי זה נזהה את הפערים הקיימים בהתנהלות החברה אל מול הדרישות של תקני הניהול השונים הקיימים בעולמות ה ESG ונכין מדיניות ותוכנית עבודה סדורה ליישום ודיווח.

ניתוחי מהותיות / תיעדוף

מהותיות הינו שלב מרכזי ביצירת תעדוף הסוגיות ליישום. המונח מהותיות משתנה כל העת וההבנה היום היא שמהותיות צריכה לשקף את סדרי העדיפויות גם של החברה עצמה וגם של בעלי המניות שלה ומחזיקי העניין. במסגרת שירות זה, אנו מציעים כלי מחקר כמותניים אשר קיבלו תוקף אקדמי בפרסומים האקדמיים של ד"ר אורתר.

כתיבת דוחות אחריות תאגידית ומתן מענה לשאלוני ESG מבוססי ECOVADIS, GRI, SASB , SDGs (ועוד)

כתיבת דוח קיימות / אחריות תאגידית / ESG היא למעשה השלב המסיים את תהליכיות היישום של עקרונות ה ESG וההבנה כי שקיפות הינה מרכיב הכרחי בכל תהליך שכזה.