תאגידים רבים מתמודדים בימים אלו עם דרישות ESG שרק הולכות ומתרבות: דיווחי ESG, מדידת פחמן, אסטרטגיית NET ZERO, תקני איכות ובקרה, ניהול סיכונים ועוד.

אל מול מורכבות זו, מבקשים תאגידים והמנהלים.ות האמונים על התחום, פשוט להבין איפה הם נמצאים. האם הפעולות המתבצעות בחברה הן מספקות? ומהו הציון הכללי אותו יכולה לקבל החברה אם מישהו היה בא ומייצר מבחן סדור אודות ביצועי ה ESG שלהם.

בישראל (וגם בעולם) כמעט ואין בנמצא כלי הערכה ארגוני פשוט מסוג זה. כלי הדירוג הקיימים הם מורכבים מאוד, עולים הרבה מאוד כסף ולעיתים החברה לא יכולה כלל לבקש הערכה עצמית, אלא רק לספק מידע הנרכש ע”י צד שלישי (לרוב שחקני שוק ההון).

בדיוק לשם כך, פיתחנו בשבלת ESG בשיתוף איגוד התעשייה הקיבוצית שאלון להערכה עצמית. השאלון בנוי מ- 21 שאלות מרובות בחירה המכסות את הסוגיות המרכזיות בעולמות התוכן של הממשל התאגידי, החברה והסביבה. השאלות עצמן מוצגות באופן מקוון, פשוט ומהיר למילוי (להערכתנו מדובר על לא יותר מ 10 דקות). הדירוג שניתן בסוף הינו פשוט, בסולם של 1-100. בנוסף לציון הסופי, יינתנו גם ציוני משנה לפי עולמות התוכן השונים. בהמשך, לאור ההיענות למילוי הדירוג, נוכל גם לפרסם ציונים ממוצעים סקטוריאליים.

לאחר מילוי השאלון אנו נעבד את הנתונים ונעביר אליכם חזרה מסמך משוב סדור עם הציונים הסופיים.