מודול 1 – הרצאות מבוא

תוכן המפגשמשך זמן הסרטון
מבוא לאחריות חברתית של תאגידים1.09 ש'
ה ABC של ESG1.22 ש'
מבוא לתקנים והנחיות2.06 ש'

מודול 2 – רגולציית ESG

תוכן המפגשמשך זמן הסרטון
עדכוני רגולציית ESG אירופה, ארה"ב וישראל48 דק'
דירקטיבת דיווחי קיימות של האיחוד האירופי (ה CSRD)1.08 ש'

מודול 3 – דוחות קיימות / ESG

תוכן המפגשמשך זמן הסרטון
דוחותESG לחברות הנסחרות בבורסת ת"א1.39 ש'
הכל אודות מהותיות בדוחות קיימות1.21 ש'
אז מה השתנה הפעם? הצגת תקן הדיווח המעודכן של ה GRI1.23 ש'
הכל אודות בקרת נאותות של דוחות ESG – סרטון 1

הכל אודות בקרת נאותות של דוחות ESG – סרטון 2
1.15 ש'

2 דק'
איך להטמיע נכון את מטרות הקיימות של האו"ם (ה SDGs) בדוחות קיימות?1.26 ש'

מודול 4 – דירוגים ותקנים

תוכן המפגשמשך זמן הסרטון
הכל אודות Ecovadis1.04 ש'
מדד ה ESG של הרשות לחדשנות1.04 ש'

מודול 5 – אקלים – רגולציה, מדידה וניהול סיכונים

תוכן המפגשמשך זמן הסרטון
שינוי אקלים ואחריות תאגידית3.09 ש'
אתגר מדידת מכלול 3 במדרך פחמני של תאגידים1.27 ש'
בדרך לNet zero תאגידי1.57 ש'
הצגת מנגנון 'שעת אפס' של המשרד להגנת הסביבה1.23 ש'
עדכון בעקבות ועידת האקלים 2021 – לאן הולך המאבק העולמי כנגד שינוי אקלים1.28 ש'