החודש פרסמו ה-GRI וה-IFRS ניתוח השוואתי של אופן הדיווח על גזי חממה בהתאם לשתי המתודולוגיות – GRI 305 ו-IFRS S2 לגילויים של GHG.

לאור הדמיון בהנחיות הדיווח, חברות המציגות פליטות גזי חממה באמצעות תקני GRI יכולות כעת לאמץ את IFRS S2 בצורה חלקה. 
פרסום זה מצטרף לשורת פרסומים ומאמצים של ארגוני הדיווח השונים להקל על חייהם של התאגידים המדווחים ולזהות הנחיות דומות.

לפרסום המשותף

לחצו כאן להורדת המסמך