נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה פרסמה בחודש אוקטובר 2021 את הדו"ח השנתי שלה בנוגע לאי שוויון בשוק התעסוקה בישראל. ב-21.12 התקיים כנס שעסק בהצגה וניתוח של תוצאות הדו"ח – בהשתתפות עו"ד מיראל נחול-פאר, מנהלת תחום בכיר נושא הגיוון בנציבות שוויות הזדמנויות בעבודה, יפית אלפנדרי, מנהלת תחום בכיר משקי בית בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פרופ' אלכסנדרה קלב מהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב, ד"ר ליעד אורתר והדס רקח-דביר.