וובינר זה מיועד למנהלי ESG המבקשים להעמיק את הידע שלהם ביישום עקרון המהותיות (materiality) בכתיבת דוחות אחריות תאגידית ובגיבוש אסטרטגיות ניהוליות. מהותיות הינו עקרון מרכזי בגישות הניהול והדיווח של ESG. במרכזו עומד הצורך לבצע תעדוף של סוגיות ESG וזיהוי של הסוגיות החשובות ביותר להצלחת העסק בניהול קשריו עם מחזיקי ובעלי העניין (מחזיקי עניין – stakeholders – לקוחות, ספקים, עובדים וכו' / בעלי עניין – shareholders – בעלי המניות).תוצר תהליך זה הינו 'ניתוח מהותיות' המהווה מעין מפת דרכים ליישום ניהולי.

כיום אנו רואים כיצד העקרון מתפתח ומתרחב למהותיות כפולה double materiality ומהותיות דינאמית dynamic materiality. על הכל נדבר בוובינר ובסופו תקבלו ערכת תרגול ארגונית לביצוע ניתוח מהותיות לגמרי בעצמכם.