החודש פרסמה קבוצת הייעוץ של האיחוד האירופי לתקינה חשבונאית שלושה מסמכי טיוטה להערות הציבור של הנחיות מפורטות על אודות אופן היישום של התקן האירופי לדיווחי קיימות (ה-ESRS). מסמכים אלו מתארים באופן מפורט כיצד יש ליישם הנחיות אלו כולל בחינה של מהותיות כפולה ואיתור ממדי הדיווח הרלוונטיים לכל תאגיד ותאגיד. 

טיוטות המסמכים פתוחות להערות הציבור עד תחילת פברואר 2024. 

ריכזנו עבורכם.ן את כל המסמכים שאתם.ן צריכים.ן במקום אחד:

  • טיוטת EFRAG IG 1: להנחיות ליישום הערכת מהותיות לחצו כאן
  • טיוטת EFRAG IG 2: להנחיות ליישום שרשרת הערך לחצו כאן
  • טיוטת EFRAG IG 3: להנחיות מפורטות ליישום נקודות ESRS לחצו כאן ולהערות הסבר נלוות לחצו כאן.