אפריל 2021 קראה הרשות לניירות ערך לכלל התאגידים המדווחים לפרסם דו"ח אחריות תאגידית שנתי על בסיס קריטריונים בינלאומיים מקובלים או על בסיס קריטריונים אחרים.

אז איך בונים דוח משולב (Integrated Report) העונה לקריאת הרשות לניירות ערך ובהתאמה למתודולוגיות דיווח עולמיות מקובלות (GRI,SASB, SDGs)?

צפו במפגש המקוון בו יוצג לכם מהו תהליך העבודה לכתיבת הדו"ח וכיצד לעשות שימוש נכון ומקצועי בהנחיות הדיווח העולמיות תוך התייחסות לסוגיות מהותיות ישראליות.