בימים אלו מפרסמת נת"ע את דוח הקיימות שלה לשנים 2020-2021. נת"ע היא חברת התשתיות הממשלתית הגדולה בישראל ולפעולותיה יש ועוד תהיה השפעה עצומה על איכות החיים במטרופולין ת"א.

חברת היעוץ שבלת ESG לוותה את נת"ע בתהליך כתיבת דוח קיימות זו תוך הטמעת עקרונות מקצועיים מתקדמים בתהליך הכתיבה:

  • ניתוח המהותיות התבסס על מערך מחקרי סדור ועיבוד נתוני סקר שהופץ בקרב מחזיקי העניין של הארגון.
  • היחס ליעדי הקיימות של האו"ם התבצע תוך מתן מענה לאתגרים החשובים ביותר של מדינת ישראל וזאת בהתאם לניתוח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
  • לראשונה כולל הדוח התייחסות למכלול 3 בחישוב המדרך הפחמני תוך התייחסות לצריכת הדלק של קבלני החברה.

דוח זה נכתב בהתאמה להנחיית רשות החברות הממשלתיות לפרסום דוח לפיתוח בר קיימא והוא יכול וצריך להוות דוגמא לאופן שבו תאגיד עסקי (פרטי, ציבורי או ממשלתי) צריכים להתייחס ולדווח אודות השפעתם על החברה והסביבה.

גאים ללוות אתכם לאורך כל הדרך

לצפייה בדוחות הקיימות של נת"ע

להורדת דו"ח הקיימות של נת"ע לשנת 2020-2021